0
shared

แห่เที่ยวเขาสก! ยอดเงินทะลุเป้า

21 พฤษภาคม 2562 12:34 401
ผลพวงจากนิตยสารโว้ค(Vogue) ยกให้อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอุทยานที่น่าเที่ยวติด 1 ใน 8 อุทยานที่เที่ยวมากที่สุด ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 21 พ.ค.62 นางศุภกาญจน์ ยอดฉุน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่นิตยสารโว๊ค(Vogue)ได้เขียนบทความถึงความน่าสนใจการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก โดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ที่มีความสวยงามและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จนติดลำดับ 1 ใน 8 ของอุทยานแห่ชาติที่น่าเที่ยวที่สุดหรือมีความสวยงามของโลก 


นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างประเทศเข้ามาทำสารคดีไม่น้อยกว่า 5 ประเทศไปเผยแพร่จนทำให้เขื่อนรัชชประภา เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละไม่น้อยกว่า 2 พันคน วันธรรมดาวันละ 1,200 คน เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 60 เปอร์เซ็นต์ คนไทย 40 เปอร์เซ็นต์ 

จนทำให้ปีที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเขาสกมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเขาสกได้มากกว่า 70 ล้านบาท และในช่วง 6 เดือยแรกของปีงบประมาณ ขณะนี้สามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าเป้าที่กำหนดแล้ว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสกส่วนใหญ่ผ่านเอเยนต์หรือบริษัททัวร์ เข้ามาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 61 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์