7
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.แคเมอรูน เนื่องในวันชาติ

20 พฤษภาคม 2562 20:21 354
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน

วันนี้ (20 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายพอล บียา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน กรุงยาอุนเด

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อนท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐแคเมอรูน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง