0
shared

โค้งสุดท้ายนิรโทษกัญชา พบยอดจดแจ้งแล้ว 1.6 หมื่นคน

20 พฤษภาคม 2562 18:25 258
อย.เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนแจ้งครอบครอง "กัญชา" วันสุดท้ายพรุ่งนี้ (21 พ.ค.) โดยไม่มีการขยายระยะเวลา พร้อมกางเต็นท์รองรับเพิ่มอีก 2 หลัง คาดอาจมาแจ้งถึง 1,000 คน ขณะที่ยอดรวมแจ้งครอบครองกัญชาแล้วกว่า 16,000 คน

วันนี้ (20 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหลือเพียง 1 วันสำหรับการแจ้งนิรโทษกัญชาโดยประชาชนกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชารักษาโรค ควรรีบมาแจ้งขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชา โดยไม่ต้องรับโทษ ภายในวันที่ 21 พ.ค.นี้ เวลา 16.30 น. และอีกช่องทางหนึ่งที่แจ้งผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สภากาชาดไทยร่วมกับ อย.จะเปิดให้แจ้งถึงเวลา 16.30 น. เช่นเดียวกัน

สำหรับเอกสารสำคัญในการยื่นครอบครองกัญชาของผู้ป่วย คือ ใบรับรองแพทย์ระบุโรคจะใช้จากคลินิก หรือจากโรงพยาบาลก็ได้ สำเนาบัตรประชาชนหนึ่งชุด เซ็นต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย และกัญชาหรือน้ำมันกัญชาที่ครอบครอง


ส่วนขั้นตอนการยื่นเอกสารครอบครองกัญชา

1. กรอกเอกสารหลักฐาน คำขอ บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่สถานที่รับแจ้งครอบครอง

2.ใบรับรองการเจ็บป่วยจากแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้ หรือคลีนิก

3.กัญชาที่ครอบครอง หากไม่สามารถนำมาแสดง ให้นำภาพถ่ายมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


จากนั้นให้ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่  โดยที่ต้องใส่ใจ คือ ส่วนของการกรอกข้อมูลบันทึกการแจ้งครอบครองนั้น จะมีให้เลือกปริมาณกัญชาที่ต้องใช้รักษาตัว แบ่งเป็น 3 ตัวเลือก คือ

1.ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ใน 90 วัน

2.เกินปริมาณ 90 วันและได้นำกัญชาส่วนที่เกินปริมาณมาส่งมอบ

3.อื่นๆ ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องใช้กัญชารักษาเกิน 90 วัน และไม่ต้องการส่งมอบส่วนที่เกินให้เจ้าหน้าที่ให้กรอกข้อมูลในช่องนี้


จากนั้นระบุว่า จำเป็นต้องใช้เป็นระยะเวลาเท่าไร ซึ่งเลขาธิการ อย.เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า สามารถแจ้งปริมาณการใช้ได้ว่า จะใช้กี่วัน เช่น 120 วัน 180 วัน เป็นต้น หลังจากแจ้งหลักฐานทั้งหมดแล้วจะได้รับบันทึกสำเนาแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ จากเจ้าหน้าที่เป็นอันเรียบร้อยการยื่นเรื่องขอครอบครองกัญชา

ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ระบุว่า  ขณะนี้ยอดผู้แจ้งครอบครองกัญชาทั่วประเทศมีประมาณ 16,000 ราย คาดว่าวันสุดท้ายจะมีผู้มาแจ้งที่ อย.เพิ่มขึ้นอาจจะถึง 1,000 คน ซึ่ง อย.ได้เตรียมรับที่จะให้ดูแลผู้มาแจ้งการครอบครอง  โดยจะกางเต็นท์เพิ่มอีก 2 หลังเป็น 4 หลัง เพื่อให้ผู้มาแจ้งได้นั่งรอ

นอกจากนี้ ยังจะมีการหารือร่วมกันระหว่างองค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์ ในเวลา 13.00 น. เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดในการบริหารจัดการ "น้ำมันกัญชา" ล็อตแรกที่องค์การเภสัชกรรมจะสกัดและผลิตขึ้นจำนวน 2,500 ขวด ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อใช้โครงการวิจัยที่มีกรมการแพทย์ และ อย.ดูแล