ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก | คนหลังข่าว

14:20 12 ตุลาคม 2561 831
ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก | คนหลังข่าว (12/10/61)

ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก | คนหลังข่าว (12/10/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-11.30 น. และ 17.05-17.30 น.