2
shared

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย กรณีอดีต ปธน.เวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม

19 พฤษภาคม 2562 20:22 101
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันนี้ (19 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่ นายเล ดึ๊ก แอง (Mr. Le Duc Anh) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเล ดึ๊ก แอง อดีตประธานาธิบดี และผู้นำซึ่งเป็นที่ยกย่องนับถืออย่างสูงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวเวียดนาม ที่ต้องสูญเสียผู้นำ ซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งในฐานะผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง