รองผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานนทพ.

19:45 11 ตุลาคม 2561 918
ผบ.นทพ.ต้อนรับรองผบ.ทสส.พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

วันนี้ (11ต.ค.61)  พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทสส.(1) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นทพ. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯโดยมีกิจกรรมชมวิดิทัศน์ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ การจัด ของ นทพ., รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2562, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นทพ. และชมการสาธิตความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เป็นการบำรุงขวัญและรับทราบอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยเพื่อรองรับในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้ขีดความสามารถของหน่วยที่มีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกองทัพไทย