0
shared

โพลเผยปชช.ฟันธง 'พลังประชารัฐ' จัดตั้งรัฐบาลได้แน่

19 พฤษภาคม 2562 16:14 1,013
ดุสิตโพลเผยปชช.ส่วนใหญ่มองว่า 'พลังประชารัฐ' จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยมีพรรคเล็กเป็นแนวร่วม

วันนี้ (19 พ.ค.62) ตามที่ กกต. ประกาศรับรอง ส.ส.อย่างเป็นทางการ ทำให้การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของพรรคต่างๆ เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายจับตามอง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี  "รัฐบาลใหม่ในสายตาประชาชน" จำนวนทั้งสิ้น 1,132 คน ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2562 โดยสรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร?  กับ กระแสข่าวการรวมกลุ่มของพรรคการเมืองต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาล ณ วันนี้

อันดับ 1 การเมืองวุ่นวาย มีแต่เรื่องผลประโยชน์  59.52%

อันดับ 2 การจับขั้วทางการเมืองยังไม่ชัดเจน ยังไม่เห็นข้อสรุปที่แน่นอน 24.48%

อันดับ 3 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนเป็นสำคัญ  19.56%

อันดับ 4 รักษาคำพูด ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อตอนหาเสียง 18.10%

อันดับ 5 มีการปล่อยข่าวลือ สร้างกระแส ควรติดตามอย่างมีสติ 13.81%

 2. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคเพื่อไทย” จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ 1 เป็นพรรคที่ได้เก้าอี้ส.ส.มากที่สุด ก็ควรได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล 43.76%

อันดับ 2 ขึ้นอยู่กับการจับขั้วทางการเมือง ต้องดูจากคะแนนเสียงที่ได้ 39.59%

อันดับ 3 ไม่น่าจะรวบรวมเสียงข้างมากได้ ไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาล 20.92%

3. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคพลังประชารัฐ” จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ 1 มีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ มีพรรคเล็กเป็นแนวร่วม  46.03%

อันดับ 2 มีอำนาจต่อรองทางการเมืองสูง เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน 35.44%

อันดับ 3 ขอให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 31.26%


4. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคขนาดกลาง” (ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อนาคตใหม่) จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ 1 น่าสนใจ น่าจะบริหารบ้านเมืองได้ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 50.47%

อันดับ 2 เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ ขอให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด 36.84%

อันดับ 3 คงเป็นไปได้ยาก คะแนนเสียงที่มีอาจไม่พอ 16.02%

5. ประชาชนคิดว่าพรรคใด? น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

อันดับ 1 พรรคพลังประชารัฐ 51.54%   เพราะเป็นพรรคใหญ่ มีอำนาจต่อรอง มีจำนวน ส.ส. มาก ได้รับเสียงสนับสนุนจาก 11 พรรคการเมือง มีแนวโน้มว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ ฯลฯ

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 35.93%  เพราะเป็นพรรคที่มีประสบการณ์ ชนะการเลือกตั้ง มี ส.ส. มากที่สุด มีหลายพรรคให้การสนับสนุน  ขึ้นอยู่กับการเจรจา ฯลฯ

อันดับ 3 พรรคขนาดกลาง 12.53%  เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละพรรค  ฯลฯ

6. ประชาชนคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ จะประสบปัญหาอะไรบ้าง

อันดับ 1 ความขัดแย้ง คัดค้าน ต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม 40.82%

อันดับ 2 ความไม่ชอบมาพากล ไม่เป็นธรรม 35.42%

อันดับ 3 การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี โควต้าไม่ลงตัว 26.67%

7. ประชาชนคิดว่าทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จควรเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ยึดหลักการ เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมาย 52.53%

อันดับ 2 ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน รับฟังเสียงส่วนใหญ่  38.55%

อันดับ 3 เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกต้อง ทุกฝ่ายให้การยอมรับ 21.48%