0
shared

ท่าเรือยันตัดสิทธิกลุ่ม NCP โปร่งใสตามขั้นตอน

18 พฤษภาคม 2562 17:10 117
การท่าเรือยืนยันตัดสิทธิกลุ่มร่วมทุน NCP ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังโปร่งใส ยึดความถูกต้องตาม RFP

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้ดูแลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ได้ชี้แจง กรณีที่คณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ได้ตัดสิทธิ์กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท นทลิน จำกัด, บริษัทพริมา มารีน จำกัด มหาชน, บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้จำกัด, บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค ฮิลลิ่ง จำกัดและบริษัทไชน่าเรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะเลขาคณะกรรมการคัดเลือกฯ กล่าวว่า การตัดสิทธิกลุ่มร่วมทุน NCP เนื่องจากเอกสารในส่วนสัญญากิจการร่วมค้า ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เอกสารการคัดเลือกเอกชน หรือ RFP ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่อยู่ในซองที่ 2 คุณสมบัติ ที่ต้องลงนามร่วมรับผิดต่อหนี้ร่วม ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งทางกลุ่มร่วมทุน NCP ได้คัดค้านการตัดสิทธิ์ ซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกฯได้พิจารณาแล้วยืนตามความเห็นเดิม และได้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ. พิจาณาด้วย ซึ่งกำลังรอผลการพิจารณา

อย่างไรก็ตามกระบวนการของการคัดเลือกเอกชน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปิดซองที่ 4 ข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกฯได้ เชิญกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC มาชี้แจงถึงทางการเงินรุ่นว่ามีวิธีคำนวณจากพื้นฐานอะไร และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนเจรจาราคา และเปิดซองที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่าสินค้าที่ท่าเรือ

เรือโทยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกขั้นตอนของการดำเนินการของคณะกรรมการฯคัดเลือกทำอย่างโปร่งใส ไม่มีการข้ามกระบวนการ ยึดความถูกต้อง ตาม RFP