3
shared

เฮสนั่น! ไต้หวันเห็นชอบกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันได้

17 พฤษภาคม 2562 20:46 122
รัฐสภาไต้หวัน เห็นชอบผ่านกฎหมายแต่งงานของเพศเดียวกัน และนับเป็นประเทศแรกที่ผ่านกฎหมายนี้ได้สำเร็จ

วันนี้ (17 พ.ค. 2562) รัฐสภาไต้หวันรับรองกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าเป็นชาติแรกในเอเชียที่ผ่านกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันได้สำเร็จและถูกต้องตามกฎหมาย

โดยการพิจารณาดังกล่าวมีขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่กฏหมายนี้จะถูกพิจารณาให้เสร็จสิ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พ.ค. และเป็นเพียงการผ่านกฏหมายก้าวแรกเท่านั้น

ทั้งนี้มีเสียงของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่เห็นด้วยกับการผ่านกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันโจมตีว่า การผ่านกฎหมายของรัฐสภาในครั้งนี้เป็นการกระทำที่ละเลยผลประชามติซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้