2
shared

ทำไมรัฐต้องสนับสนุนให้เติมดีเซลบี 10

18 พฤษภาคม 2562 09:16 624
รู้หรือไม่? ไบโอดีเซลที่เป็นน้ำมันทางเลือกในบ้านเรานี้ มีจำหน่ายกี่สูตร? แล้วทำไมรัฐต้องสนับสนุนให้ใช้บี 10 ?

ล่าสุดรัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี10 ในเชิงพาณิชย์ โดยให้เพิ่มเป็นน้ำมันไบโอดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี5-บี7 ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม หลังจากที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ แต่ก่อนจะไปทำความรู้จักกับน้ำมัน บี 10 เรามาทำความรู้จักกับน้ำมันดีเซลในบ้านเราก่อนดีกว่า  

ไบโอดีเซลคืออะไร ?

ไบโอดีเซล หรือ น้ำมันไบโอดีเซล เรียกทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ คำว่า “Biodiesel” (บางคนเรียก ปาล์มดีเซล)

ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่เกิดจากผสมระหว่างน้ำมันดีเซลจากปิโโตรเลียมเข้ากับวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้พลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมัน น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย จัดเป็นสารพวกเอสเทอร์ (ester) โดยนำน้ำมันดังกล่าวไปผสมกับแอลกอฮอล์ (เช่น เมทานอล หรือ เอทานอล) และมีด่างเป็นตัวทำปฏิกิริยา จะได้กรดไขมันออกมา เรียกว่า fatty acid methyl ester และสารอีกส่วนที่ได้คือกลีเซลรีนซึ่งต้องกรองแยกออกไป

“น้ำมันไบโอดีเซล” เป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกที่มีคุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งไบโอดีเซลตามเกรด คือ


 

ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีจำหน่ายน้ำมันดีเซล 100% แล้ว ที่วางจำหน่ายกันอยู่คือ น้ำมันดีเซลผสม B5 (ส่วนผสมจากปาล์ม 5%) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในแต่ละยี่ห้อจะมีส่วนผสมน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 5%-7% แล้วแต่สูตร ส่วนใหญ่การผสมน้ำมันปาล์มกับดีเซลมักจะขึ้นกับภาวะผลผลิตน้ำมันปาล์มโดยถ้ามีมากล้นตลาดก็จะผสมอยู่ที่  7%

โดยที่ล่าสุด คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติให้ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. เสนอ ทำให้กรมสรรพสามิต กำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วใหม่ เพื่อยืดหยุ่นในการเติมเนื้อน้ำมันในไบโอดีเซลมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นช่วยผลักดันราคาผลปาล์มของเกษตรกรให้ปรับเพิ่มขึ้น หลังจากมีปัญหาราคาตกต่ำ

เดิมโครงสร้างภาษีน้ำมันดีเซล มีแค่บี 7 กับบี 20 แต่ได้มีการเพิ่มบี 10 ขึ้นมา เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ นอกจากนั้น ยังจัดทำโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมดไว้รองรับอนาคต โดยจะรองรับจนถึงบี 24

ซึงกรมสรรพสามิตได้กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลใหม่ ให้สามารถดำเนินการได้ตามสัดส่วนการผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล  ดังนี้ 

ในอนาคตการจัดเก็บรายได้ภาษีของน้ำมันดีเซลจะปรับลดลง เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุน ให้ผู้ผลิตน้ำมันหันมาใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนผสมองน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

สำหรับน้ำมันดีเซล บี 10 ที่เพิ่งประกาศใช้นั้น สามารถรองรับรถที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ในหลายรุ่น ส่วนบี 20 จะต้องเป็นรถใหม่ที่ผู้ผลิตผลิตให้เครื่องยนต์รองรับได้