5
shared

MG จ่อเปิดตัวรถ EV เดือนหน้า คาดราคาล้านกลาง!

15 พฤษภาคม 2562 20:58 1007
MG รุกหนักเตรียมเปิดตัว EZS เอสยูวีพลังไฟฟ้า 100% เดือนหน้า คาดราคาล้านกลาง!


15 พ.ค 62 (วันนี้) บนเวทีสัมมนา "EVolution of Automotive" ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้หัวข้อ วิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนา และยกระดับการใช้ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” (EV) ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น


การสัมมนาครั้งนี้มีการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในทุกมิติ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางความเป็นไปได้ และความคืบหน้าในการขับเคลื่อนประเทศไทยของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก ซึ่งหลายฝ่ายต่างเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

โดยในปีที่ผ่านมาทั่วโลกตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว มียอดจำหน่ายสูงถึงกว่า 1.26 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้น 74 % จากปี 2017 นอกจากนี้ยังมีการประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมีบริมาณการใชรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 20 ล้านคันทั่วโลก

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ขณะที่งานหน่วยงานทางภาครัฐ ทั้งในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม สวทช. และสถาบันยานยนต์ ต่างเผยว่าพร้อมร่วมผลักดันอุตสาหกรรมด้านรถยนต์พลังพลังงานไฟฟ้าให้ยั่งยืน โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สอดคล้อง และสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน ด้วยนโยบายและแผนขับเคลื่อนด้านพลังงานที่จูงใจต่อภาคผู้ผลิต โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และยังมีมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนของ BOI รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานรถไฟฟ้า การบริหารแบตเตอรี่ใช้แล้ว ขณะเดียวก็เร่งสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ลิเธี่ยม ซึ่งแบตเตอรี่นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของรถพลังงานไฟฟ้า


คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า "ปัจจุบันประชาคมโลกให้ความสำคัญกับการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพราะตระหนักถึงคุณภาพชีวิตควบคู่กับความต้องการลดภาวะมลพิษในระยะยาว เนื่องจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% จึงไม่มีไอเสีย พร้อมการทำงานของมอเตอร์ที่เงียบจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง อีกทั้งยังเป็นพาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงลดมลภาวะฝุ่นพิษในอากาศได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลในหลายประเทศต่างเริ่มมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง”

"สำหรับประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบเดิมๆ สู่รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle-HEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle-PHEV) และกำลังก้าวสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100% (Electric Vehicle-EV) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น"


"โดยในส่วนประเทศไทย เอ็มจี มีแผนแนะนำรถยนต์ 'MG ZS EV' ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของเอ็มจี ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นในแบบฉบับรถยนต์ SUV พร้อมระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ i-SMART ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของคนรุ่นใหม่สู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ซึ่งจากการสนับสนุนของภาครัฐ คาดว่าเราสามารถทำตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่าย ประมาณการณ์อยู่ที่ 1.5 ล้านบาท" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวเสริม


อีกหนึ่งความกังวลซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่สนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือ "สถานนีชาร์จไฟ" นับเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามีการลงทุนโดยภาคเอกชน ได้พยายามเร่งสร้างสถานีชาร์จ (EV Charger) ให้ครอบคลุมหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนคตอันใกล้

ด้านคุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จภายใต้ชื่อ EA ANYWHERE เผยว่า "เรามีการเร่งขยายจุดชาร์จอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกเราจะเน้นเขตพื้นที่โซนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามหัวเมืองใหญ่ โดยปัจจุบันเรามีสถานีชาร์จ 400 แห่ง เปิดใช้งานไปแล้ว 200 แห่ง โดยมีเป้าหมายคือ 1,000 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่ พร้อมเร่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยอนาคตจะมีฟังก์ชั่นแจ้งตำแหน่งสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด แจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ รวมถึงจองหัวชาร์จไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ"

เอ็มจีเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 5 ปี และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงลูกค้าคนไทย จนทำให้มียอดขายสะสมรวมแล้วกว่า 50,000 คัน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและนำเสนอยนตรกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยการพัฒนารถยนต์ตาม 4 วิสัยทัศน์หลักของ SAIC Motor Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอ็มจีในประเทศไทย ประกอบด้วย การพัฒนารถยนต์ให้มีการเชื่อมต่ออัจฉริยะมากยิ่งขึ้น (Intelligence connectivity) การพัฒนารถซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electrification) การแบ่งปันรถยนต์ในการใช้งานร่วมกัน(Car Sharing) และการพัฒนารถยนต์สำหรับตลาดในระดับสากล (Globalization) โดยในส่วนของการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น ปัจจุบัน SAIC ได้แนะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% (BEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิง (FCV) สู่ตลาดในประเทศจีนและทั่วโลกแล้วกว่า 20 รุ่น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง