3
shared

ก้าวหน้าอีกขั้น! นักวิจัยใช้ AI ตรวจหามะเร็งลำไส้

15 พฤษภาคม 2562 19:02 194
นักวิจัยบริษัท ODIN VISION พัฒนาวิธีตรวจหามะเร็งลำไส้ในระยะแรกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศ

มะเร็งลำไส้ เป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนจำนวนมากในแต่ละปี แต่หากตรวจพบในระยะแรก ก็มีโอกาสรักษาหายได้ถึงร้อยละ 90 โดยนักวิจัยจากบริษัท ODIN VISION กำลังพัฒนาวิธีการตรวจหามะเร็งลำไส้ในระยะแรก ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาทำงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศมาใช้ในการประเมินโรค และเก็บข้อมูล 

ในการรตรวจมะเร็งลำไส้นั้น แพทย์จะตรวจสอบว่าลำไส้ใหญ่มี "ติ่งเนื้อเมือก" หรือ "Colorectal polyp" หรือไม่ เพราะเนื้องอกชนิดนี้ พัฒนากลายเป็นเซลมะเร็งได้ แต่หากตรวจพบเร็ว แพทย์จะสามารถกำจัดติ่งเนื้อชนิดนี้ได้ไม่ยาก 


ส่วนการตรวจหามะเร็งลำไส้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้วิธีส่องกล้อง โดยแพทย์จะวางยาสลบ จากนั้นก็สอดกล้องเข้าไปตรวจใช้เวลาประมาณ 40 นาที แต่คนไข้จะต้องได้รับยาระบายก่อนตรวจอย่างน้อย 1 วัน 

ปัญหาก็คือ ติ่งเนื้อ polyp เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น นักวิจัยของ ODIN VISION จึงใช้กล้องความละเอียดสูงสอดเข้าไปบันทึกภาพลำไส้แบบทีละเฟรม (frame-by-frame ) จากนั้นก็นำภาพที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแแปลงด้วย AI ที่มีขีดความสามารถในการประเมินความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

แต่การวิเคราะห์ด้วย AI จะต้องใช้ฐานข้อมูลระดับ Big Data เพราะคนไข้แต่ละคนมีอาการแตกต่างกัน ซึ่งการเก็บข้อมูลระดับนี้ แม้แต่โรงพยาบาลใหญ่ๆในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังมีปัญหา 


ดังนั้น นักวิจัยจึงนำวิธีการสื่อสารระหว่างยานอวกาศ มาใช้ในการจัดการข้อมูล หลักการก็คือ การเก็บข้อมูลเอาไว้ใน "cloud" และส่งข้อมูลมาให้แพทย์วิเคราะห์ได้ในแบบ realtime ซึ่งวิธีนี้ยังอยู่ระหว่างการทดสอบ และจะทำงานได้ดีเมื่อโลกเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี 5G


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง