1
shared

ปรับอัตราภาษีดีเซลบี10 ที่5.80 บาท/ลิตร

15 พฤษภาคม 2562 18:00 1238
กรมสรรพสามิต เพิ่มการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล-ปรับอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลบี10 หวังยืดหยุ่นการเติมน้ำมัน

กรมสรรพสามิต เพิ่มการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล ตามปริมาณไบโอดีเซลที่ผสมในน้ำมันดีเซล พร้อมทั้งเพิ่มอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลบี 10 เพื่อการประกาศใช้เป็นน้ำมันพื้นฐาน  เพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ สนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง

โดยนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติให้ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ตามโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กรมสรรพสามิต จึงได้กำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ และรองรับการใช้น้ำมัน ไบโอดีเซลในอนาคต ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องการให้มีการยืดหยุ่นในการเติมเนื้อน้ำมันในไบโอดีเซลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้มาตรการภาษี มาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในขณะนี้

ทั้งนี้ กรมกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ให้สามารถดำเนินการได้ตามสัดส่วนการผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ปรับเพิ่ม 0.01 บาทต่อลิตร เป็น 5.99 บาทต่อลิตร //น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีอัตราภาษี 5.80 บาทต่อลิตร// น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ปรับเพิ่ม 0.001 บาทต่อลิตร เป็น 5.153 บาทต่อลิตร

ในอนาคตการจัดเก็บรายได้ภาษีของน้ำมันดีเซลจะปรับลดลง เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุน ให้ผู้ผลิตน้ำมันหันมาใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มดิบ และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย  โดยปัจจุบันปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลอยู่ที่ 20,000 ล้านลิตร สามารถจัดเก็บรายได้ภาษีได้ 140,000 ล้านบาท ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินอยู่ในระดับ 1ใน3 ของน้ำมันดีเซลซึ่งจัดเก็บภาษีได้ 6 หมื่นล้านบาท

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง