3
shared

ล้างประวัติ! FB อาจกระทบโฆษณากลุ่มเป้าหมาย

15 พฤษภาคม 2562 09:48 277
Facebook เตือนผู้โฆษณา ระบุว่า ฟีเจอร์ Clear History อาจส่งผลกระทบต่อการทำโฆษณาที่ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Facebook ประกาศคุณสมบัติของฟีเจอร์ Clear History ระบบการล้างข้อมูลเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้โฆษณาในการระบุกลุ่มเป้าหมายได้ โดยฟีเจอร์ดังกล่าวนี้จะสามารถแยกประวัติการเข้าชมออกจากโปรไฟล์หรือความเป็นส่วนตัวได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่านี้ถือเป็นความท้าทายทางเทคนิคที่ยากกว่าที่คิด

สำหรับ Clear History จะถูกปล่อยตัวในเดือนหน้า พร้อมแจ้งเตือนยังผู้ให้โฆษณาเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการโฆษณาที่ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายอาจไม่แข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อน

นอกจากนี้ ยังมีคำเตือนสำหรับภาคธุรกิจ โดยระบุว่า ภาคธุรกิจควรตระหนักให้มากขึ้นหากการคิดแคมเปญในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไป 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง