4
shared

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จฯ นโรดม สีหมุนี

14 พฤษภาคม 2562 20:27 210
ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จฯ นโรดม สีหมุนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จฯ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา

วันนี้ (14 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ความว่า

พระบาทสมเด็จพระบรมราถ สีหมุนี แห่งกัมพูชา

กรุงพนมเปญ

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวกัมพูชามีความผาสุกและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะทำให้ความสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งที่มีอยู่กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง