23
shared

ออมสินส่งเงินฝาก106วันจ่ายดบ.สูงถึง10%

14 พฤษภาคม 2562 18:20 4638
ออมสินส่ง“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106” วงเงิน ดอกเบี้ยสูงสุด 10% ยกเว้นภาษี ในงานมันนี เอ็กซ์โปนี้เท่านั้นจำกัดสิทธิ์แค่วันละ 500 คน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้นำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด GSB Way โดยในงานจะเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106 ในโอกาสที่ธนาคารออมสินมีวาระครบ 106 ปี และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ระยะเวลาฝาก 106 วัน อัตราดอกเบี้ย Step Up วันที่ 1-45 = 1% ต่อปี วันที่ 46- 78 = 3% ต่อปี และ วันที่ 79-106 = 10% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4% ต่อปี โดยดอกเบี้ยยกเว้นภาษี รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป เปิดได้คนละ 1 บัญชี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 106 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามระยะเวลาที่ฝากจริง

ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีใบจองสิทธิ์ซึ่งจะแจกภายในงาน 4 วัน วันละ 2 รอบๆ ละ 250 สิทธิ์ และต้องใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และบัตรเดบิตของธนาคารออมสินด้วย สามารถเปิดบัญชีภายในงานได้ทันที หรือนำใบจองสิทธิ์ไปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2562 โดยธนาคารฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ฝากที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษ 106 ได้ ที่โซน Good Living for Aging Society โดยไม่ต้องรับใบจองสิทธิ์ จำกัดวันละ 100 สิทธิ์

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง