3
shared

บิ๊กตู่ แต่งเพลง มาร์ชไทยคือไทย แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

13 พฤษภาคม 2562 14:29 323
นายกฯ แต่งเพลงลำดับที่ 10 “มาร์ชไทยคือไทย” แสดงถึงความความสามัคคีและความจงรักภักดีของชาวไทยต่อสถาบัน

พ.อ.หญิง ทักษดา สังข์จันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้แต่งเพลงใหม่ชื่อเพลง "มาร์ชไทยคือไทย" โดยบทเพลงดังกล่าวนายกรัฐมนตรี แต่งขึ้นในช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ได้เห็นถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีของชาวไทยที่ร่วมใจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ทำให้ประเทศไทยสามารถสืบสาน ดำรงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ บทเพลงดังกล่าว ประพันธ์คำร้อง โดยพล.อ.ประยุทธ์ เรียบเรียงคำร้องและทำนอง โดยนายวิเชียร์ ตันติพิมลพันธ์ และคำร้องโดยจ.ส.ท.เชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูล และส.ท.หญิง อัญธิกานต์ สุจันศรี

อย่างไรก็ตาม บทเพลงดังกล่าวถือเป็นบทเพลงที่ 10 ภายหลังจากก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีได้แต่งเพลง"มิตรภาพ" ในโอกาสเปิดสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา