15
shared

อีอีซีต้องการแรงงานปีนี้50,000ตำแหน่ง โดยเฉพาะสาขาอาชีวะ

13 พฤษภาคม 2562 10:38 1921
อีอีซีต้องการแรงงานปีนี้50,000ตำแหน่ง โดยเฉพาะสาขาอาชีวะ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องการแรงงานปีนี้ 50,000 ตำแหน่ง ขณะที่ 5 ปีต้องการแรงงานจะสูงกว่า 4.7 แสนคน เร่งประสานสถาบันการศึกษาผลิตป้อนด่วน

วันนี้ (13 พ.ค.62)  นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่า สกพอ.ได้สอบถามผู้ประกอบการที่เป็นนักลงทุนไทยและต่างชาติที่สนใจลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) พบว่า ปีนี้มีแนวโน้มความต้องการแรงงานในพื้นที่อีอีซี ประมาณ 50,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่การลงทุนจริงจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากที่โครงสร้างพื้นฐานหลัก 5 โครงการหลักได้แก่ สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออก ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือมาบตาพุดระยะ 3 และท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 มีความชัดเจนในการได้ผู้ชนะประมูล

สำหรับปริมาณแรงงานในพื้นที่อีอีซีพบว่ายังมีบางส่วนที่ขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานที่จบด้านสาขาอาชีวะ เพราะทัศนคติของสังคมไทยที่จะไม่สนับสนุนให้ลูกหลานเรียนสายวิชาชีพในระดับอาชีวะมากนักเมื่อเทียบกับการเรียนในระดับมัธยมต้นที่จะก้าวไปสู่การจบปริญญาตรี ดังนั้น ปัจจุบัน สกพอ.กำลังเร่งหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยทั้งในพื้นที่อีอีซี และทั่วประเทศ เพื่อปรับหลักสูตรที่เหมาะสม เป็นกำลังสำคัญในการป้อนแรงงานเข้าพื้นที่อีอีซีคาดจะใช้เวลา 3-5 ปี ในการดำเนินการเบื้องต้น บางหลักสูตรอาจให้นักศึกษาเรียนแค่ 1-2 ปี ก็สามารถทำงานพร้อมกับเรียนได้ และมุ่งขยายไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้ครอบคลุมรวมถึงการร่วมมือกับบริษัทต่างๆ 

สำหรับความต้องการแรงงานช่วง 5 ปีข้างหน้า ปี 62-66 อยู่ที่ 475,674 ตำแหน่ง แบ่งเป็น อาชีวะศึกษา 253,114 ตำแหน่ง ปริญญาตรี 213,943 ตำแหน่ง และปริญญาโท-เอก 8,617 ตำแหน่ง

ประเมินจากความต้องการของนักลงทุนจาก 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ หุ่นยนต์ การบิน ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร และจาก 3 โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ระบบราง พาณิชย์นาวี โลจิสติกส์

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง