6
shared

แบงก์ชาติ ขยาย“คลินิกแก้หนี้เฟส2”

11 พฤษภาคม 2562 16:43 288
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่งสูง เร่งขยาย “คลินิกแก้หนี้เฟส 2” โดยดึงนอนแบงก์ 19 แห่ง เข้าร่วม เริ่ม 15 พฤษภาคมนี้

จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยยังอยู่ในระดับสูง ประมาณ ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ซึ่งยังไม่รวมหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้นอกระบบ ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนของไทยสูงสุด หากเทียบกับประเทศพัฒนาในระดับเดียวกัน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวว่า  ธปท. ได้ดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ โดยมี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือ บสส. เป็นผู้ดำเนินการ และล่าสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พุทธศักราช 2541 เพื่อให้ บสส. สามารถรับบริหารหนี้จากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ นอนแบงก์ได้  จึงขยายโครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ทำให้ผู้ที่มีหนี้เสียของนอนแบงก์ 19 แห่ง สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง จะทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมโครงการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับ คลินิกแก้หนี้ดำเนินการมา 2 ปี มีลูกหนี้ติดต่อเข้าโครงการกว่า 37,000 ราย แต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1,500 ราย ซึ่งขณะนี้ออกจากโครงการไปแล้วจำนวน 16 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลลูกค้าที่มีหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์ ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป มีกว่า 490,000 ราย มูลหนี้รวม 49,000 ล้านบาท โดย ธปท. คาดหวังว่า เมื่อขยายคลินิกแก้หนี้ จะเป็นผลดีต่อลูกหนี้และสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง