2
shared

ราคาทองคงที่ รูปพรรณขายออก 19,750 บาท

11 พฤษภาคม 2562 09:36 150

ราคาทองเปิดตลาดคงที่ ทองคำแท่งขายออก 19,250 บาท รูปพรรณขายออก 19,750 บาท

วันนี้( 11 พ.ค.62 ) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,150.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 19,250.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 18,798.40 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 19,750.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำเปิดตลาดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง