3
shared

คลังตุน7.7หมื่นล้าน รอรัฐบาลใหม่กระตุ้นศก.

10 พฤษภาคม 2562 14:48 267
กระทรวงการคลังเตรียมงบกว่า 7.7 หมื่นล้านบาท รอให้รัฐบาลใหม่นำไปใช้กระตุ้นโครงการด้านเศรษฐกิจ

วันนี้ (10พ.ค.62) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562โดยการใส่เงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ 1.32 หมื่นล้านบาท และมาตรการลดหย่อนภาษี 6 มาตรการทำให้สูญรายได้ 8 พันล้านบาทนั้นจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 0.1% หรือมาอยู่ที่ 3.9% จากเดิมที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะโต 3.8% ถือเป็นระดับที่น่าพอใจหลังจากนี้คงต้องติดตามดูผลของมาตรการและภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2 รวมถึงนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ที่จะออกมาเพิ่มเติม

แม้เศรษฐกิจในปีนี้อาจต่ำกว่าฐานในการประเมินรายได้ที่ 4% แต่มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากครึ่งปีแรกของงบประมาณสามารถจัดเก็บรายได้ถึง 1.16 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 8.16 หมื่นล้านบาท หรือ 7.6% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5.5 พันล้านบาท หรือ 0.5%

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค.ยังยืนยันตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ว่าจะโต 3.8% แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเอกชน มองว่าอาจขยายตัวได้เพียง 3.5% ก็ตาม ทั้งนี้สิ่งที่ต้องติดตามคือการส่งออกของไทยว่าจะขยายตัวได้ตามที่สศค.ประเมินโต 3.4% หรือไม่ เพราะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน มีแนวโน้มปะทุขึ้นมาอีกรอบ จากที่สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจากจีน และเชื่อว่าจีนเองคงไม่ยอมสหรัฐ ดังนั้นต้องดูว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไร


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง