5
shared

จับตา! ทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาตวันนี้

10 พฤษภาคม 2562 13:26 320

จับตาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลขอคืนใบอนุญาตต่อกสทช.วันนี้ ล่าสุดแสดงความประสงค์มาแล้ว 2 รายวันนี้( 10 พ.ค.62) การอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาตเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่กำหนดให้ผู้ที่จะใช้สิทธิ์แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงานกสทช.ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยให้สำนักงานกสทช.พิจารณากำหนดค่าชดเชย ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลมายังสำนักงาน กสทช.แล้ว 2 ราย  และคาดว่าในวันนี้จะมีผู้ประกอบการมาแจ้งความประสงค์เพิ่มเติม โดยประเมินว่าจะมีผู้ประกอบการคืนใบอนุญาต ราว 4 - 5 ราย ซึ่งสำนักงาน กสทช.เปิดให้ยื่นความประสงค์ถึงเวลา 16.00 น. ของวันนี้เท่านั้น 

สำหรับผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต ยังคงมีหน้าที่ต้องออกอากาศตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตดังกล่าว หรือให้ยกเลิกการประกอบกิจการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ให้ครบถ้วนด้วย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง