2
shared

เวียตเจ็ทเผยสัดส่วนรายรับจากบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มเกิน 50%

9 พฤษภาคม 2562 18:02 97
สายการบินเวียตเจ็ท เผย อัตราส่วนรายรับจากการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ช่วงไตรมาสแรกปี 2562 เพิ่มขึ้นแล้ว 55%

สายการบินเวียตเจ็ท เปิดเผยว่า จากการขยายเครือข่ายการบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  ในไตรมาสแรกของปี 2562 ส่งผลให้รายรับจากการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของเวียตเจ็ทเติบโตขึ้น 28% จากปีก่อน  โดยมีกำไรก่อนหักภาษีจากการให้บริการเที่ยวบินอยู่ที่ 1.26 พันล้านบาท หรือ 923 พันล้านดอง  เพิ่มขึ้น 25.3% จากปีก่อน กำไรก่อนหักภาษีรวมจากธุรกิจทั้งหมด อยู่ที่ 2.26 พันล้านบาท หรือ 1,648 พันล้านดอง  เพิ่มขึ้น 11.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2561


ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2562 สายการบินเวียตเจ็ทได้เปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศถึง 4 เส้นทาง  ทำให้มีเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม 111 เส้นทาง โดยมีรายรับจากการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ  สูงกว่าการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ   และคิดเป็นสัดส่วนถึง 55% ของรายรับรวมจากธุรกิจการบินทั้งหมด  โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของปีนี้  เวียตเจ็ทให้บริการเที่ยวบินในเครือข่ายการบินรวมจำนวน 33,646 เที่ยว  ครอบคลุมจุดหมายปลายทั้งในเวียดนาม ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา และจีน 


นอกจากนี้ สายการบินเวียตเจ็ทยังมีเครื่องบินที่ดำเนินงานอยู่ในท่าอากาศยานดูไบและโดฮา  ทำให้เฉพาะในไตรมาสแรกของปี รายรับหลักจากธุรกิจการบินของเวียตเจ็ทจึงมีมูลค่าสูงเกิน 13.7 พันล้านบาท หรือ 10,071 พันล้านดอง  เพิ่มขึ้นเกือบ 28% ส่วนรายรับจากบริการเสริมอยู่ที่ 3.6 พันล้านบาท หรือ 2,647 พันล้านดอง  เพิ่มขึ้น 45% จากปีก่อน โดยสัดส่วนของรายรับจากบริการเสริม  ในรายรับจากธุรกิจการบินทั้งหมดยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จาก 23.1% ในไตรมาสแรกของปี 2561 เป็น 25.4% เมื่อสิ้นปี 2561 และเพิ่มขึ้นไปที่ 26.3% เมื่อสิ้นไตรมาสแรกของปี 2562   

ขณะเดียวกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเมื่อเดือนที่ผ่านมา  เวียตเจ็ทสามารถขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ได้ทะลุเกินเป้าหมายระยะ 3 ปีที่วางไว้  และในแผนการสร้างรายรับรวมระยะ 2 ปีระหว่างปี 2560-2561 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 124 ล้านบาท หรือ 90,785 พันล้านดอง  โดยเวียตเจ็ทสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมาย โดยทำได้ถึง 131 ล้านบาท หรือ 95,880 พันล้านดอง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง