4
shared

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พล.อ.เปรม

9 พฤษภาคม 2562 13:53 1020
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง