2
shared

ม.รังสิต เตรียมปลูกกัญชาล็อตแรก50ต้น พร้อมเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์

9 พฤษภาคม 2562 12:32 132
ม.รังสิต เผย เตรียมความพร้อมรองรับการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ล็อตแรก 50 ต้น หลังได้รับอนุญาตจาก อย. พร้อม เดินหน้า ผลิตบุคลากรทางการศึกษา ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นทางในวิชากัญชาศาสตร์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการ ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้แล้วเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า เลขาธิการสำนักงานอาหารและยา อย. กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามอนุญาตให้มหาวิทยาลัยรังสิตปลูกกัญชาที่มีคุณภาพ ควบคุมทั้งอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมในระบบปิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว


ผู้สื่อข่าว TNN มีโอกาสพูดคุยกับ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกล่าวว่า ตอนนี้มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูกภายใน ตึกนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น5 โดยจะปลูกชั้นดาดฟ้า 50 ตารางเมตร ประมาณ 50 ต้น มีการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น กล้องวลจรปิดรอบโรงเรือน ระบบความปลอดภัยต่างๆ โดยทุกชิ้นส่วนของกัญาชาต้องมีเอกสารรายงาน ให้ อย.ให้รับทราบทุกขั้นตอน และต้องไม่ให้หลุดออกนอกระบบ

สำหรับเมล็ดพันธุ์ในการปลูกกัญชาครั้งนี้ จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของกลางที่รับมาจาก ป.ป.ส. โดยทางบุคลากรทีมวิจัยปลูกกัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต จะทำการเบิกที่คณะเภสัชฯ ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์กัญชาที่นำมาปลูกจะเป็นสายพันธุ์ในโซนเอเชีย  เมื่อปลูกแล้วทางคณะเภสัชฯ จะนำชิ้นส่วนของกัญชาไปทำการตรวจวิเคราะห์หาสารแคนนาบินอยด์ รวมถึงหาสารโลหะหนักปนเปื้อน ก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยว และส่งต่อให้คณะเภสัชฯ ทำการวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ต่อไป โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปลูกกัญชา ภายใน 5 เดือน 


ส่วนวิชากัญชาศาตร์ ของม.รังสิต นั้น ด้าน ศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุว่า ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยไทย ที่มีการเปิดสอนวิชานี้ หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา ทั้งจากเอกสารในไทยและต่างประเทศอย่างครอบคลุมแล้ว พบว่า กัญชาสามารถนำมาใช้เพื่อการแพทย์ได้จริง

ทั้งนี้ วิชากัญชาศาสตร์ จะเป็นวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต ที่นักศึกษาที่ศึกษาในคณะนวัตกรรมเกษตรฯ จะเลือกตอนปี 3 หลักๆแล้วนักศึกษาจะได้องค์ความรู้ด้านการปลูกพืชกัญชา ตั้งแต่ต้นทางข่าว ม.รังสิต ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย

สำหรับรายละเอียดวิชานี้ กัญชาศาสตร์จะมีเนื้อหาหลักๆ 4 เรื่อง คือ ประวัติความเป็นมาขอกัญชา เทคนิคการปลูกกัญชา การขยายพันธุ์กัญชา การปรับปรุงพันธุ์กัญชา

หลังจากเปิดตัววิชากัญชาศาสตร์ ได้มีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในอนาคตหากประสบความสำเร็จทางด้านการสอนวิชากัญชาศาสตร์ อาจจะมีการพิจารณาในการให้เป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาจากคณะอื่นที่สนใจ และจะมีการอบรมความรู้ให้กับประชาชนภายนอกในเรื่องของการปลูกกัญชาอย่างครบวงจร