1
shared

กนง.คงดอกเบี้ยหวั่นเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาด

9 พฤษภาคม 2562 15:55 57

นักวิเคราะห์ ประเมิน กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ร้อยละ 1.75 สะท้อนเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ธนาคารแห่งประเทศไทย วานนี้ (8 พ.ค.) เป็นไปตามความคาดหมายของตลาด หลังมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ร้อยละ 1.75 ต่อปี เพื่อรอประเมินผลกระทบให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ กนง.ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในมุมมองของนางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ กลุ่มงาน โกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เห็นว่า กนง. ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองหลายด้าน โดยระบุถึงความกังวลในด้านการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวลดลง  ความไม่แน่นอนในเรื่องการดำเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่  และสัญญาณการชะลอตัวของการจ้างงานในบางภาคธุรกิจ ในภาพรวม กนง. มองแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้  ซึ่งทางกรุงศรีคาดว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะคงอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 1.75 จนถึงสิ้นปี

เช่นเดียวกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ หรือ อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ มองว่า โอกาสที่ กนง. จะสามารถขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ในปีนี้มีน้อยลงเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อน โดยในรายงานการประชุมรอบนี้ กนง. ได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านต่ำต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น  จากความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนได้ ขณะที่ ความไม่แน่นอนในต่างประเทศยังคงสูง โดยเฉพาะสงครามการค้าที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ หลังสหรัฐฯ ขู่ว่าอาจทำการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 25 ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะส่งผลต่อตัวเลขส่งออกไทยที่จะออกมาต่ำกว่าที่อีไอซี เคยประเมินไว้ที่ ร้อยละ 2.7 ในปี 2562

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง