2
shared

ชาวนาอุทัยถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลปักดำต้นกล้าเมล็ดพันธุ์

9 พฤษภาคม 2562 10:25 105
เกษตรกรชาวนาอุทัยธานีถือฤกษ์ดีวันหว่านพืชมงคลปักดำต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ข้าวกันอย่างคึกคัก เชื่อเป็นสิริมงคลในการทำนาปีนี้ หวังให้ต้นข้าวพืชไร่เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ ตามความเชื่อที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

วันที่ 9 พ.ค.62 เกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ต่างถือฤกษ์วันพืชมงคล อย่างชาวนาในพื้นที่ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก และตำบลตลุกดู่  อำเภอทัพทัน ยังคงสืบสานประเพณีการทำนาโดยถือฤกษ์วันพืชมงคลวันดีเป็นวันที่เป็นสิริมงคล ในวันนี้ปักดำต้นกล้าหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันอย่างคึกคัก 


สำหรับการทำนา ในหลายพื้นที่ แม้ว่าอาจจะเสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงก็ตาม แต่เชื่อว่าในวันพืชมงคลเป็นวันดีมีความเป็นสิริมงคล หากทำการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรก็จะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี และถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลการทำนาปี วันพืชมงคล หรือวันแรกนาขวัญ มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทย ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 


เกษตรกรชาวนารายหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว บอกว่าทุกปีจะถือเอาฤกษ์ดีในวันพืชมงคล ในการเริ่มต้นทำนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อการทำนา ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ตามความเชื่อที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาล 9 ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรมาโดยตลอด อีกด้วย