2
shared

ชาวนาชัยนาทพร้อมหว่านข้าวฤกษ์ดีวันพืชมงคล

8 พฤษภาคม 2562 15:06 50
ชาวนาชัยนาทไถดินเตรียมพร้อมหว่านข้าวฤกษ์ดีวันพืชมงคล พร้อมวอน รัฐบาลเข้ามาช่วยควบคุมในเรื่องของปัจจัยการผลิต

วันที่ 8 พ.ค.62 ชาวนาในหลายพื้นที่ของ จ.ชัยนาท ได้นำรถไถลงแปลงนาเพื่อไถ คราด ตีดิน เตรียมไว้สำหรับที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงทำการเพาะปลูกในวันพรุ่งนี้ 9 พฤษภาคม ซึ่งเป็น วันพืชมงคล ที่ชาวนาถือว่าเป็นวันดี เป็นวันมงคล ของผู้มีอาชีพทางการเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยชาวนาเองให้ความสำคัญเพราะเชื่อกันว่า เป็นวันที่เหมาะที่จะเปิดฤดูการทำนา หรือการ แรกนา  ซึ่งชาวนาได้เตรียมแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ให้ได้ที่เริ่มแตกยอด พร้อมที่จะหว่านลงแปลง หลังเสร็จสิ้น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต


ส่วนความหวังของชาวนาในปีนี้ ชาวนาหลายรายบอกว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยควบคุมในเรื่องของปัจจัยการผลิต อย่างปุ๋ย และยา โดยปัจจุบันชาวนา ต้องแบกรับภาระต้น ค่าสูบน้ำ ค่าจ้างรถไถ ตีดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าแรงคนงาน ที่ตกประมาณ 5,000 บาทต่อไร่แล้ว ซ้ำร้ายในรายที่เช่านาทำก็จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปแตะ 6,500บาทต่อไร่ ในขณะที่ราคาข้าวปัจจุบันรับซื้ออยู่ที่ 6,500-7,000 บาทต่อตัน ชาวนาก็เสี่ยงที่จะขาดทุน จึงอยากให้รัฐบาลช่วยดูเรื่องราคารับซื้อข้าวที่เหมาะสมให้ชาวนาพออยู่ได้ด้วย