7
shared

ดีเดย์! 1ม.ค.ปีหน้า เริ่มเก็บภาษีมอเตอร์ไซค์

8 พฤษภาคม 2562 17:05 3157
กรมสรรพสามิตปรับโครงสร้างภาษีรถจักรยานยนต์ใหม่ หวังสกัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 เริ่มบังคับใช้ 1ม.ค. 63 บิ๊กไบค์รับภาระเพิ่มขึ้น

วันนี้ (8ม.ค.62) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า มาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และมลพิษต่าง ๆ จัดเก็บจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 เนื่องจากในปี 2562 รถจักรยานยนต์ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานมลพิษตามมอก. ก่อนและให้อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ มีระยะเวลาในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีใหม่ จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร เสียภาษี ร้อยละ 3 กลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50- ไม่เกิน 100 กรัมต่อกิโลเมตร เสียภาษี ร้อยละ 5 กลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100- ไม่เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตร เสียภาษี ร้อยละ 9 และกลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 130 กรัมต่อกิโลเมตรขึ้นไป เสีย ร้อยละ 18 ซึ่งอัตราภาษีใหม่นี้รถจักรยานยนต์ทั่วไป ไม่น่าเป็นห่วง แต่กลุ่มบิ๊กไบค์จะรับภาระเพิ่มขึ้น

ด้านการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ หลังจากมีการปรับอัตราภาษียาสูบเดือนต.ค. 2560 ส่งผลให้ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตสูงขึ้นบริโภคลดลง ขณะที่การบริโภคยาเส้นกลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้า ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงให้ขยายเวลาบังคับใช้อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 20 และร้อยละ 40 ออกไป อีก 1 ปีเพื่อให้อุตสาหกรรมมีเวลาปรับตัว

ส่วนยาเส้นที่ประชานหันมาบริโภคแทนเพราะมีราคาขายปลีกต่ำกว่ามาก ประมาณ 300 เท่า ทำให้กรมฯปรับขึ้นภาษีมาใกล้เคียงกันตามปริมาณเก็บที่ 0.10 บาท/กรัม เพื่ให้ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นมีความแตกต่างกันเพียง 17 เท่า


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง