3
shared

เริ่มแล้ว! เปิดให้แจ้งธนาคาร ไม่ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากคิดภาษี

7 พฤษภาคม 2562 16:02 1076

เริ่มวันนี้! ผู้ที่ไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากไปยังกรมสรรพากร เพื่อเก็บภาษี สามารถกรอกแบบฟอร์มที่ธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 7-14 พ.ค.62

วันนี้ (7 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เริ่มวันแรกที่เปิดให้ประชาชนผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารและได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งไม่ประสงค์อนุญาตให้ธนาคาร นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง อัตโนมัติ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7-14 พ.ค.2562 โดยการแจ้งครั้งเดียวจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะปิดบัญชี

ก่อนหน้านี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากกรมสรรพากรหารือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เห็นพ้องว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยทั้งหมด แต่หากผู้ฝากเงินไม่ประสงค์จะได้รับยกเว้นภาษีจะต้องแจ้งแก่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยไม่ให้นำส่งข้อมูล ซึ่งธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยในอัตรา 15%

อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ตรวจสอบดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์จากทุกธนาคาร ภายในวันที่ 20 พ.ค.2562 จะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ก่อนจะส่งข้อมูลกลับไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยออมทรัพย์ หากรวมทุกธนาคารแล้วเกิน 20,000 บาทต่อปี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ และไม่ต้องการให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากรต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยที่ลูกค้ามีบัญชีให้ครบทุกธนาคารตั้งแต่วันที่ 7-14 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งครั้งเดียวจะมีผลตลอดไปจนกว่าลูกค้าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าที่มาแจ้งภายในวันที่ 14 พ.ค. 2562 จะมีผลตั้งแต่รอบภาษีดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีแรกในเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง