2
shared

เจาะกำแพงเมืองโบราณ ย้อนอดีต 'เมืองเชียงใหม่' หนุนสู่มรดกโลก

7 พฤษภาคม 2562 13:07 122
เจาะกำแพงเมืองโบราณ ย้อนอดีตเมืองเชียงใหม่หนุนสู่มรดกโลก นักโบราณคดีส่งตัวอย่างดินตรวจวิทยาศาสตร์ยืนยันอายุเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก หรือ ที่เรียกกันว่ากำแพงดิน บริเวณป้อมหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถูกเจาะกว้าง 2 เมตรตัดแนวกำแพง เพื่อเก็บตัวอย่างศึกษาชั้นดินทับถมทางโบราณคดี โบราณวัตถุ  และ นำตัวอย่างดินแต่ละชั้นไปศึกษาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน เพื่อยืนยันอายุของกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามโครงการการดำเนินงานทางโบราณคดีเพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอมรดกโลกของเมืองเชียงใหม่  
นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ บอกว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีการขุดค้นทางโบราณคดีกับกำแพงเมืองเชียงใหม่มาแล้วหลายครั้ง แต่การขุดค้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญ เพราะถือเป็นการหาคำตอบที่ชัดเจน สนับสนุนการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกที่จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นการกำหนดอายุของเมือง การหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ในโครงการนี้เพื่อให้ได้ค่าอายุที่เที่ยงตรงแม่นยำและยอมรับได้ทางวิชาการ เรียกว่าเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อย้อนอดีตของเมืองเชียงใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การขุดค้นครั้งนี้ นอกจากตัวอย่างดินที่รอผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ยังเป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานเป็นร่องรอยเสาไม้ที่ถูกฝังอยู่ในชั้นดิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นเทคนิคการก่อสร้างกำแพงเมืองในอดีต โดยเชื่อว่าจะมีการปักเสาไม้ขนาบข้างดินที่ถูกเทินขึ้นสูงเพื่อเป็นกำแพง ซึ่งการปักเสาไม้ก็เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของกำแพงดิน เป็นภูมิปัญญาของคนในอดีต  นายสายกลาง กล่าวว่า จากการศึกษาที่ผ่านมาเราทราบแล้วว่าเมืองเชียงใหม่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1839 โดยพญามังราย แต่การขุดค้นทางโบราณคดีในโครงการนี้ จะย้อนอดีตไปก่อนปี พ.ศ.1839 เพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ก่อนหน้าการสร้างเมืองเชียงใหม่หรือไม่ ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา