3
shared

ช.การช่าง-เซ็นทรัล ชิงลงทุนสถานีกลางบางซื่อ

6 พฤษภาคม 2562 16:13 191
เอกชน 3 ราย จ่อ ประมูลลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สถานีกลางบางซื่อ แปลง A มูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.  เปิดเผยความคืบหน้าประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน  โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A มูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท  ว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ รฟท.จะปิดขายซอง  ซึ่งขณะนี้มีเอกชนเข้ามาซื้อเอกสารโครงการ จำนวน 3 ราย  ประกอบด้วย  กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท ช.การช่าง และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ บีอีเอ็ม  

สำหรับ กรอบดำเนินงานของ รฟท. หลังปิดขายซอง  จะจัดประชุมชี้แจงข้อมูล 2 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม และ วันที่ 25 มิถุนายน 2562  โดยจะพาเอกชนเยี่ยมชมสถานที่โครงการ  ในวันที่ 9 พฤษภาคม   พร้อมเปิดให้เอกชนส่งคำถามเกี่ยวกับเอกสารคัดเลือกเอกชน  ก่อนเปิดรับซองข้อเสนอในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  โดยโครงการนี้มีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการ  จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  ประเภทธุรกิจร้านค้า โรงแรม หรือสำนักงาน  อย่างน้อย 2 ใน 3 ประเภทกิจการเหล่านี้  อาจเป็นโครงการเดียวกัน  หรือหลายโครงการรวมกันก็ได้    แต่จะต้องมีขนาดพื้นที่อาคารรวมกัน    ไม่น้อยกว่า 1 แสน 5 หมื่นตารางเมตร

ทั้งนี้ การกำหนดสเปคดังกล่าว เนื่องจากต้องการให้ผู้ที่มีประสบการณ์พัฒนาโครงการโดยตรงเข้ามาร่วมประมูล  ไม่ต้องการให้มีกรณีนายหน้าประมูลโครงการ  เพื่อไปจัดสรรพื้นที่ให้กับเอกชนรายย่อย  และไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ได้

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง