2
shared

อานิสงส์วันหยุด ทำยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพุ่ง

6 พฤษภาคม 2562 13:54 73

อานิสงส์วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลดีต่อยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเดือน มี.ค.2562  จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 53,100 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4,500 ล้านบาท เนื่องจากได้รับอานิสงส์วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทำให้มียอดการบริโภคและยอดผลิตสุราและเบียร์เพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้เครื่องดื่มที่มีรสหวานขายดี  ทำให้กรมเก็บภาษีเครื่องดื่มได้เพิ่มจากปีก่อนด้วย  

ส่วนภาพรวมจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตรอบ 6 เดือน (ต.ค.2561-มี.ค.2562) กรมฯจัดเก็บได้ 289,638 ล้านบาท สูงขึ้น 20,501 ล้านบาท จากปีก่อนที่จัดเก็บได้ 269,137 ล้านบาท  

โดยรายได้ภาษีที่กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้สูงสุด 97,044 ล้านบาท รองลงมาเป็นภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 70,811 ล้านบาท ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 36,753 ล้านบาท ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 34,553 ล้านบาท ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 33,988 ล้านบาท 

ทั้งนี้ กรมฯมั่นใจว่า ในสิ้นปี2562 นี้ จะสามารถเก็บภาษีได้เกินเป้าหมาย 584,000 ล้านบาท ซึ่งในรอบครึ่งปีก็ทำได้เกินเป้าหมายอยู่เล็กน้อย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง