0
shared

อานิสงส์วันหยุด ทำยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพุ่ง

6 พฤษภาคม 2562 13:54 44
อานิสงส์วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลดีต่อยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเดือน มี.ค.2562  จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 53,100 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4,500 ล้านบาท เนื่องจากได้รับอานิสงส์วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทำให้มียอดการบริโภคและยอดผลิตสุราและเบียร์เพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้เครื่องดื่มที่มีรสหวานขายดี  ทำให้กรมเก็บภาษีเครื่องดื่มได้เพิ่มจากปีก่อนด้วย  

ส่วนภาพรวมจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตรอบ 6 เดือน (ต.ค.2561-มี.ค.2562) กรมฯจัดเก็บได้ 289,638 ล้านบาท สูงขึ้น 20,501 ล้านบาท จากปีก่อนที่จัดเก็บได้ 269,137 ล้านบาท  

โดยรายได้ภาษีที่กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้สูงสุด 97,044 ล้านบาท รองลงมาเป็นภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 70,811 ล้านบาท ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 36,753 ล้านบาท ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 34,553 ล้านบาท ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 33,988 ล้านบาท 

ทั้งนี้ กรมฯมั่นใจว่า ในสิ้นปี2562 นี้ จะสามารถเก็บภาษีได้เกินเป้าหมาย 584,000 ล้านบาท ซึ่งในรอบครึ่งปีก็ทำได้เกินเป้าหมายอยู่เล็กน้อย