2
shared

ผู้นำเวียดนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 พฤษภาคม 2562 07:31 232
'เหงียน ฟู้ จ่อง'ประธานาธิบดีประเทศเวียดนาม ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้่ ( 6 พ.ค. 62 )นายเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ประธานาธิบดีประเทศเวียดนาม ได้ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้รัชสมัยของพระองค์ ประชาชนชาวไทยจะได้รับผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มีความผาสุขและเจริญรุ่งเรือง ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับไทยจะได้รับการกระชับและพัฒนามากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของประชาคมอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลก

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศ ต่างร่วมรายงานข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครไปให้ประชาชนทั่วโลกได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ของไทย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง