2
shared

ในหลวง เสด็จฯ วัดราชบพิธฯ อัญเชิญพระรัศมีสวมพระเศียรพระพุทธอังคีรส

5 พฤษภาคม 2562 21:45 487
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ร.5 อัญเชิญพระรัศมีสวมพระเศียรพระพุทธอังคีรส

วันนี้ (5 พ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 9 และ พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

สำหรับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด "ราชวรวิหาร" วัดประจำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 โดยรัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ เริ่มก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2412 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างโดยเลียนแบบจาก 2 วัด คือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีดาราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 และวัดพระปฐมเจดีย์ บริเวณวัดนี้เดิมเป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทร ไพศาลโสภณ ที่ฐานบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ บรรจุพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ประจำวันจันทร์ อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับพระพุทธรูปดังกล่าว สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยวัดราชบพิธฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระราชสมภพ มีความสูงจากพระบาทจรดพระรัศมีรวม 10 นิ้วเท่าเลขรัชกาล ศิลปะรัตนโกสินทร์ พร้อมฉัตรทองคำ 7 ชั้นกางกั้น น้ำหนักทองคำซึ่งมีสาธุชนผู้จงรักภักดีร่วมถวายโดยเสด็จพระกุศลจัดสร้างองค์พระและฉัตรรวมกว่า 5 กิโลกรัม ถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญ ในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง