9
shared

ชมคลิป 'ริ้วขบวนสถลมารคเลียบพระนคร' แบบอิมเมอร์ซีฟกราฟิก

5 พฤษภาคม 2562 15:11 621
เฟสบุ๊ค 'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก' เผยแพร่คลิป 'ริ้วขบวนสถลมารคเลียบพระนคร' ในรูปแบบอิมเมอร์ซีฟกราฟิก

วันนี้ ( 5 พ.ค. 62 ) เฟสบุ๊ค 'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก' ได้โพสต์คลิป 'ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร' ในรูปแบบเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟกราฟิก พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ทั้งนี้ ในเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระครุยเต็มยศจักรีสายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคารโดยเส้นทางจากพระบรมหาราชวังไปวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เส้นทางประมาณ 2 กิโลเมตร ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 

จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เส้นทางประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที, จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเส้นทางประมาณ 650 เมตร ระยะเวลา 20 นาที และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กลับพระบรมมหาราชวัง เส้นทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระยะเวลา 50 นาที

สำหรับริ้วขบวน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ประกอบด้วย ตำรวจม้านำ วงดุริยางค์วงนำ กองบังคับการกองผสม และกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนิน ร.1 รอ. ส่วนที่สอง ขบวนกลาง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบด้วย ตอนนำริ้ว ตอนเครื่องประโคม ตอนอำนวยการริ้วขบวน 

ส่วนพระราชยาน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน แถวแซงเสด็จ ตอนเครื่องสูงหลัง และส่วนที่สาม ขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนิน ร. 11 รอ. ลักษณะการเดินในริ้วขบวน เป็นแบบกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลง ที่บรรเลงโดยวงดุริยางค์ คือ มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงไชยเฉลิมพล

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง