0
shared

สำนักงานสลากฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 พฤษภาคม 2562 15:10 98

สำนักงานสลากฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (5 พ.ค.62) พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานราชการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับ กระทรวงการคลัง  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง