1
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

5 พฤษภาคม 2562 17:35 686
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร


จุดเริ่มต้นของริ้วขบวน ยาตราจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน แยกป้อมเผด็จซ้าย ถนนราชดำเนินใน แยกผ่านพิภพ เลี้ยวขวา ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านแยกคอกวัว เลี้ยวซ้าย ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง เลี้ยวขวา ถนนพระสุเมรุ และวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที


จากวัดบวรนิเวศวิหาร ริ้วขบวนยาตราไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เข้าถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนราชบพิธ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ริ้วขบวนยาตรา ไปตามถนนราชบพิธ เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนท้ายวัง เข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะทางประมาณ 650 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที


จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ริ้วขบวนยาตราเข้าสู่ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที รวมระยะทางตลอดเส้นทางริ้วขบวน ประมาณ 7 กิโลเมตร


ริ้วขบวน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ประกอบด้วย ตำรวจม้านำ วงดุริยางค์วงนำ กองบังคับการกองผสม และกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนิน ร.1 รอ.


ส่วนที่สองขบวนกลาง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบด้วย ตอนนำริ้ว ตอนเครื่องประโคม ตอนอำนวยการริ้วขบวน ส่วนพระราชยาน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน แถวแซงเสด็จ ตอนเครื่องสูงหลัง และส่วนที่สาม ขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนิน ร.11 รอ.


สำหรับลักษณะการเดินในริ้วขบวนเป็นแบบกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลง ที่บรรเลงโดยวงดุริยางค์ คือ มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงไชยเฉลิมพลicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง