1
shared

ยกระดับบ้านท่าเส้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร โอกาสทองการค้าชายแดน

5 พฤษภาคม 2562 10:38 95

กรมการค้าต่างประเทศ ชี้ ยกระดับบ้านท่าเส้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร ช่วยสร้างโอกาสการค้า การลงทุน ไทย-กัมพูชาเพิ่มขึ้น

วันนี้ (5 พ.ค. 62) นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จ.ตราด หากยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชาได้เพิ่มมากขึ้น  โดยจะเป็นการเปิดเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย – กัมพูชา ที่จะสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองสำคัญของกัมพูชาได้ ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสเจาะตลาดกัมพูชาได้อย่างกว้างขวาง  ซึ่งจากพรมแดนบ้านทมอดาไปถึงยัง จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีระยะทางประมาณ 172 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมต่อไปยังกรุงพนมเปญ ด้วยระยะทางเพียง 233 กิโลเมตร ทำให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น   อีกทั้งการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้น จะยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียงของไทยได้อีกด้วย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย เช่น เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก เป็นต้น  เนื่องจากในกัมพูชาการเดินทางไปเมืองชายทะเล  จะมีระยะทางไกลและไม่สะดวก ชาวกัมพูชาจึงนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ส่งผลดีต่อสินค้าและบริการของไทย  ทำให้การค้าการลงทุนระหว่างไทย – กัมพูชาขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น  ตั้งอยู่ที่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ติดกับบ้านทมอดา  อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 3.3 แสนคน  และบริเวณชายแดนมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนชาวจีน  อาทิ โรงแรม บ่อนคาสิโน อาคารที่พักอาศัย ปั้มน้ำมัน ร้านค้า เป็นต้น  ซึ่งคาดว่า จะเกิดการขยายตัวอีกในอนาคตจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการค้าการลงทุน และเม็ดเงินหมุนเวียนบริเวณชายแดนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จ.ตราด ถือเป็น 1 ใน 4 จุดผ่อนปรนที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศจะยกระดับและเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งได้แก่ (1) ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี – ช่องอานเซ จ.พระวิหาร (2) ช่องบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว – บ้านพนมได จ.พระตะบอง (3) ช่องบ้านท่าเส้น จ.ตราด – บ้านทมอดา จ.โพธิสัตว์ และ (4) ช่องสายตะกู จ. บุรีรัมย์ – ช่องจุ๊บโกดี จ.อุดรมีชัย โดยจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว – บ้านพนมได จ.พระตะบอง ได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วตั้งแต่ปี 2561 และจะมีการเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรอีก 3 จุดที่เหลือต่อไปโดยเร็ว


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง