3
shared

แล้งจัด! อบจ.หนองบัวลำภู นำรถผลิตน้ำดื่มออกช่วยชาวบ้าน

4 พฤษภาคม 2562 16:32 53
อบจ.หนองบัวลำภู นำรถผลิตน้ำดื่มออกช่วยเหลือชาวบ้าน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค


นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่อบจ.หนองบัวลำภู นำรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือชาวบ้าน เนื่องจากในหลายพื้นที่ประสบปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำดื่ม ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มจากภาคเอกชน ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และทางอบจ. มีรถสำหรับผลิตน้ำดื่ม จึงได้นำรถออกไปยังหมู่บ้านต่างๆ ที่ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเดิมที อบต.ศรีบุญเรืองออกให้ความช่วยเหลือ โดยใช้รถบรรทุกน้ำแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนรถบรรทุกน้ำคันดังกล่าวชำรุด จึงได้ขอรับการสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มจาก อบจ.หนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีแผนให้บริการในเขตตำบลศรีบุญเรือง 6 จุด

นอกจากนั้น นายสมยศ อุประ ยังกล่าวอีกว่า นายก อบจ.ได้มอบหมายในดูแลในเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาล และแก้ปัญหาในเรื่องน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วงนี้ในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งในหมู่บ้าน โรงเรียนไม่มีน้ำสำหรับรดต้นไม้ ก็จะนำรถไปทำการขุดเจาะให้ใหม่ และเป่าบ่อในบางพื้นที่ บางแห่งก็ต้องมีการนำเครื่องสูบน้ำ ไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบมาเผื่อผลิตประปาให้กับชาวบ้าน อย่างพื้นที่ของตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา และในช่วงนี้พื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีฝนตกหนัก ทำให้ชาวบ้านยังไม่กล้าที่จะรองน้ำฝนไว้ใช้ หากพื้นที่ไหนร้องขอมา อบจ.ก็จะนำรถไปช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน