4
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ รับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ฯ

4 พฤษภาคม 2562 16:14 1973
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ รับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

วันนี้( 4 พ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระนพปฎลเศวตฉัตร ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ รับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องราชูปโภค และพระแสงศาสตราวุธ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามราชประเพณีicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง