ซีพีเอฟ ชูศูนย์พัฒนาและวิจัยอาหารช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่ยุค 4.0

13:37 20 กันยายน 2561 1,195
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นอับดับหนึ่งอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน ตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยอาหารซีพีเอฟ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ รับยุค 4.0

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เยี่ยมชมความคืบหน้าศูนย์พัฒนาและวิจัยอาหาร ซีพีเอฟ หรือ อาร์ดี เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในศูนย์ ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ อาคารวิจัยและพัฒนาอาหาร  และ  โรงงานต้นแบบ โดยมีห้องวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือ ห้องแล็บที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มาใช้ในงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ทำอาหาร  ตลอดจนห้องออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค ที่เน้นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารให้สอดรับการเข้าสู่ยุค 4.0  
    
    

นอกจากนี้ จะผลักดันให้เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ภายใต้ทีมงานวิจัยและพัฒนาอาหาร  ที่ใช้บุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณภาพเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค เพื่อตอกย้ำการเป็นอับดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
    
    

พร้อมกันนี้  ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์พัฒนาและวิจัยอาหารซีพีเอฟ ซึ่งเน้นรูปแบบการพัฒนาและวิจัยอาหารเป็นหลัก วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความต้องการคุณค่าทางโภชนาการอาหาร ที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น เข้าถึงทุกเพศและทุกช่วงวัย ที่จะให้ความสำคัญผู้บริโภค ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กไปจนถึงคนสูงอายุ หรือแม้แต่พัฒนาอาหารสำหรับผู้ป่วย เพราะมองว่า การมีสุขภาพที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่ดี ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บป่วย ไม่ต้องพึงพาการใช้ยารักษาโรคที่เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ