1
shared

(ชมภาพ) จ.เพชรบุรี ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 พฤษภาคม 2562 09:05 36
จังหวัดเพชรบุรี ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 4 พ.ค.62 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง  เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 


โดยในพิธีมีพระสงฆ์สมณะศักดิ์ 9  รูปได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล และตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 69 รูป โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรุบรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน