กังวลสงครามการค้า-น้ำท่วม ฉุดดัชนีเชื่อมั่นลด

13:30 20 กันยายน 2561 887
ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลง

ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 92.5 จากเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 93.2 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบุว่าเป็นผลจากปัจจัยด้านฤดูกาล เพราะในช่วงเดือนสิงหาคมมีฝนตกต่อเนื่อง และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้กระทบต่อกำลังซื้อในส่วนภูมิภาคกระทบยอดขายชะลอตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าไม่คงทนและกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขณะที่ต้นทุนประกอบการเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและวัตถุดิบ รวมทั้งความกังวลของผู้ส่งออกที่มีต่อมาตรการภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐ
         

ทั้งนี้เบื้องต้น สอท.ประเมินว่าผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีจีนรอบใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรง เนื่องจากเป็นการตอบโต้โดยตรงระหว่าง 2 ประเทศ แต่คาดว่าไทยและประเทศอื่นในอาเซียนยังจะได้รับผลบวกจากการที่จีนส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาได้น้อยลง เพราะจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งต้นทุนภาคการผลิตอุตสาหกรรมในจีนสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสที่หลายอุตสาหกรรมอาจมองหาฐานใหม่ๆ ซึ่งไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายที่น่าสนใจ เพราะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
          

อย่างไรก็ตามผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 105.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 104.5 สะท้อนว่าผู้ประกอบการมีมุมมองต่อการดำเนินกิจการใน 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากคำสั่งซื้อและการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบในช่วงปลายปี
         

ขณะที่ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐดูแลค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับประเทศอื่นในภูมิภาค เพื่อไม่ให้เสียเปรียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้าของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก