5
shared

เสียภาษีเงินฝากไม่แจ้งสรรพากร ติดต่อแบงก์ตั้งแต่7พ.ค.

3 พฤษภาคม 2562 16:10 1914
กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกลูกค้าเสียภาษีเงินฝากไม่ต้องไปแจ้งกรอกยินยอม ติดต่อธนาคารตั้งแต่ 7 พ.ค.นี้

วันนี้ (3พ.ค.62) กรมสรรพากรหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อกำหนดแนวทางการส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่กรมสรรพากร 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า จะมีการปรับแก้ไขประกาศ ฉบับที่ 344 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความยินยอมแก่สถาบันการเงินในการรายงานข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่อกรมสรรพากร โดยจะยึดหลักให้ผู้ที่ไม่ยินยอมให้ส่งข้อมูลจะต้องไปแสดงตนที่ธนาคารที่มีการเปิดบัญชีอยู่ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7-14 พ.ค. 2562 เพื่อให้มีผลตั้งแต่รอบภาษีครึ่งปีแรก แต่หากเลยไปกว่านั้นจะเป็นรอบถัดไป ส่วนผู้ที่ไม่ได้แสดงตนถือว่าให้ความยินยอมทั้งหมด ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 20,000 บาท/ปี หรืออยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 1 หากมาแสดงตัวต่อธนาคารว่าไม่ต้องการให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพาการ แต่การเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากยังต้องเสียตามปกติ ขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็รู้ข้อมูลอยู่ดีจากการรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ทั้งนี้การรายงานข้อมูลนั้นเป็นการเปลี่ยนระบบการจัดส่งจากกระดาษมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมของกรมสรรพากรแต่อย่างใด

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาครไทย กล่าวว่าธนาคารพาณิชย์ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะ1 ปีมีรอบจ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 2 ครั้ง แต่ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้รายงานข้อมูลต่อกรมสรรพากรก็แจ้งเพียงครั้งเดียวยาวไปจนกว่าจะประสงค์ให้มีการแจ้งข้อมูลได้ ให้มากรอกข้อมูลกับธนาคาร พร้อมกันนี้คาดการณ์ว่าคนที่จะไม่ต้องการให้ธนาคารแจ้งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรคงมีน้อยมาก


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง