4
shared

พสกนิกรร่วม พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ (ภาพชุด)

2 พฤษภาคม 2562 14:51 124
พสกนิกรร่วม พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ (ภาพชุด)

พสกนิกรชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562  


โดยนายนิมิต กล่าวว่าการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ถือว่าได้บุญและกุศลมาก เนื่องจากผู้จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทได้นั้นมิใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านคุณสมบัติตรวจสอบจากพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และนอกจากจะบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้ว ผลแห่งการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม จะยังคงเป็นปฏิปทา หรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดี ฝึกฝนทั้งกายและจิตใจ ให้เกิดซึ่ง ศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมได้นำหลักธรรมคำสอน ไปประพฤติปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้าง ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติ

 

ด้านนายเกษม  สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีข้าราชการและประชาชน  บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 104 รูป  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และญาติพี่น้อง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้  พระภิกษุ ทั้ง 104 รูป จะปฏิบัติธรรมที่วัดไทรงามธรรมธราราม จนเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งสิ้น 15 วัน หากพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์ถวายน้ำปานะ หรือ ภัตตาหารเพล แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง