2
shared

หมอพื้นบ้านแจกน้่ำมันกัญชารักษาผู้ป่วย มิ.ย.นี้

2 พฤษภาคม 2562 14:16 147

ความคืบหน้าการแจกยากัญชาของหมอพื้นบ้าน ล่าสุด ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ อาจารย์ เดชา ศิริภัทร อยู่ระหว่างการทำวิจัยสูตรกัญชาทางการแพทย์ ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะจ่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วยในเดือนมิถุนายนนี้


ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ หรือ อาจารย์เดชา  ศิริภัทร  เพิ่งได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมอบรมวิทยากรครู ก. หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในฐานะตัวแทนทีมวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่ทำร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ
 

แม้วันนี้อาจารย์ เดชา ได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านแล้ว แต่ก็เป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้น เพราะกฏหมายเปิดช่องให้ใช้สูตรกัญชา 16 ตำรับมาใช้ในการรักษาได้ แต่ใน ส่วนน้ำมันกัญชาสูตรของตัวเองยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และต้องรอโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐเสร็จสมบูรณ์ก่อนซึ่งคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายนจะสามารถแจกยากัญชาได้


ขณะที่หมอพื้นบ้านอีก 140 รายซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยตามพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 โดย140 รายและผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสามารถสั่งจ่ายยากัญชา 16 ตำรับได้แล้วเช่นกัน


แต่การปรุงยาตำรับเฉพาะราย ในการรักษาผู้ป่วยรายบุคคล ที่นอกเหนือจาก16 ตำรับ หมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทย จะต้องนำเสนอตำรับยาให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาว่ามีความปลอดภัย /หลักเกณฑ์ของตำรับยาเข้ากับหลักของการแพทย์แผนไทยหรือไม่ และหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าตำรับยานั้นใช้ได้ก็จะอนุญาตให้หมอพื้นบ้านใช้ได้


กรณีที่หมอพื้นบ้านที่ต้องการให้ตำรับยาเป็นประโยชน์ หรือเป็นสมบัติสาธารณะ สามารถเข้าสู่กระบวนการวิจัยตามกฎหมาย เพื่อให้มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์สนับสนุนเป็นรูปธรรมชัดเจน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง