20
shared

กทม.เปิด 2 ขั้นตอนง่ายๆ ด่านคัดกรองโควิด-19 รูปแบบใหม่

14 มกราคม 2564 09:19 1557
กทม.เปิด 2 ขั้นตอนง่ายๆ ด่านคัดกรองโควิด-19 รูปแบบใหม่

กทม.เปิด 2 ขั้นตอนง่ายๆ ด่านคัดกรองโควิด-19 รูปแบบใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่วันนี้ (14ม.ค.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจัดทำระบบ BKK COVID-19 สำหรับด่านคัดกรองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบใหม่ ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นาน โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่

การสแกน QR CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ

จากนั้นกรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือผ่านไปจังหวัดอื่น

กรณีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดทำระบบ BKK COVID-19 รูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรค โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการกรอกข้อมูล รวมทั้งลดเวลาการผ่านด่านของประชาชนที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานคร รวมถึงป้องกันการจราจรติดขัดในพื้นที่

ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ที่ผ่านด่านคัดกรองให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE