3
shared

ไตรราชกกุธภัณฑ์ : สัญลักษณ์แห่งความเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่น

30 เมษายน 2562 17:26 300
รู้จัก 'ซันซู โนะ จิงงิ' หรือ 'ไตรราชกกุธภัณฑ์' เป็นราชสมบัติคู่บ้านคู่เมืองของญี่ปุ่นมานานหลายศตวรรษ และมีการสืบทอดจากสมเด็จพระจักรพรรดิเมื่อมีการผลัดแผ่นดิน

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2532 เมื่อครั้งทรงสืบทอดราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต พระราชบิดาซึ่งเสด็จสวรรคต สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวาย “เครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ 3 ชิ้น” และในวันที่ 1 พ.ค. นี้ ซึ่งจะเป็นวันเริ่มรัชสมัยใหม่คือ “เรวะ” ซึ่งหมายถึงความสงบสุข ความเป็นระเบียบ ความสามัคคีและความปรองดองอันดีงาม สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่จะทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายสิ่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 3 ชิ้นเช่นกัน ราชสมบัติทั้งสามชิ้นถือว่ามีความสำคัญมากต่อพระราชหฤทัยของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต

ซึ่งโดยส่วนพระองค์ทรงเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องราชกกุธภัณฑ์คุ้มครองราชวงศ์และแผ่นดินญี่ปุ่นให้คงอยู่ แม้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม เครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย พระขรรค์ "คุซานางิ โนะ ซุรุงิ" ราชสมบัติชิ้นต่อมาคือพระฉาย หรือกระจกที่เรียกว่า “ยาตะ-โนะ-ทากามิ” และราชสมบัติชิ้นสุดท้ายคืออัญมณีคล้ายหยดน้ำที่เรียกว่า “ยาสะคานิ-โนะ-มางาตามะ”

ทั้งนี้ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้งสามชิ้นได้รับการเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ 3 แห่ง ขณะที่พระแสงขรรค์ชัยศรีอยู่ที่ศาลเจ้าอัตสึตะ ที่เมืองนาโงยะ เมืองเอกของจังหวัดไอจิ พระฉายอยู่ที่ศาลเจ้าอิเซะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ที่เมืองอิเซะ ในจังหวัดมิเอะ โดยศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ส่วนอัญมณีคล้ายหยดน้ำ อยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียล ในกรุงโตเกียว


แม้เครื่องเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ชิ้น ได้รับการเก็บรักษาไว้ยังสถานที่คนละแห่งในประเทศ แต่ราชสมบัติทุกชิ้นได้รับการรักษาและบรรจุไว้ในกล่องผ้าปักลายดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์ และไม่เคยมีพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดเคยได้ทอดพระเนตรราชสมบัติทั้งสามชิ้นนี้ แม้แต่สมเด็จพระจักรพรรดิตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์ปัจจุบัน ตลอดจนมหาดเล็กและข้าราชบริพารเช่นกัน เนื่องจากถือเป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูงค่ายิ่ง” ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น

สำหรับพระราชพิธีขึ้นครองราชย์นี้ จุดสำคัญจะอยู่ที่การถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์สามสิ่ง อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นจักรพรรดิตามประเพณีญี่ปุ่น พระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีที่ถือตามคติทางชินโต หรือวิถีแห่งเทพ เพราะตามตำนานญี่ปุ่นเล่าว่า สุริยะเทวีอามาเทราสึ ประทานเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 สิ่งนี้ ให้พระนัดดา นินิงิ โนะ มิโคโตะ เสด็จลงจากสวรรค์มาปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษิตริย์แห่งยามาโตะ พระนามว่า จักรพรรดิจิมมุ เมื่อ 711 ปีก่อนคริสตกาล

ทั้งนี้ กระจก พระขรรค์ และอัญมณีมางาตามะ ไม่เคยปรากฏในภาพถ่าย แม้แต่สมเด็จพระจักรพรรดิเองก็ไม่เคยได้ทอดพระเนตรดังนั้น ในพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ วันที่ 1 พ.ค. 62 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่จะถวายให้สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ จะประกอบด้วย พระขรรค์จำลอง และอัญมณีมางาตามะของจริง ส่วนกระจกจำลองนั้น ไม่ได้นำมาใช้ในพระราชพิธี โดยทั้งหมดจะห่อหุ้มด้วยผ้า และจะนำไปประดิษฐานไว้ในพระราชวังต่อไป


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง