15
shared

สภากาชาดไทย แถลงการณ์พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19

12 มกราคม 2564 16:50 1662
สภากาชาดไทย แถลงการณ์พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19

สภากาชาดไทย แถลงการณ์บุคลากรติดเชื้อโควิด-19 ขอให้มั่นใจในมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดวันนี้( 12 ม.ค.64) สภากาชาดไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องบุคลากรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากกรณีบุคลากรสภากาชาดไทย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในจ.อ่างทอง และเข้ามาปฏิบัติงานภายในสภากาชาดไทยนั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่าสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COV1D-19) ดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

2. ชักประวัติ สืบสวนโรค และคัดกรองบุคลกรสภากาชาดไทยกลุ่มเสี่ยงเพื่อไปตรวจหาชื้อที่โรงพยบาลฬาลงกรณ์ จำนวน 41 ราย มื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 โดยให้บุคลากรสภากาชาดไทยที่มีประวัติสัมผัสสี่ยงสูงดำเนินการกักตัวทันทีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างเคร่งครัดโดยสรุปผลการตรวจหาเชื้อของบุคลากรสภากาชาดไทย 41 ราย ดังนี้

-ไม่พบว่าติดเชื้อ จำนวน 40 ราย

-พบว่าติดเชื้อ จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ไกล้ชิดกับบุคลากรสภากาชาดไทยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564)

3. วันที่ 11 มกราคม 2564 ได้ส่งบุคลากรสภากาชาดไทย กลุ่มเสี่ยงต่ำไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภกขาดไทย จำนวน 76 ราย (ไม่พบว่าติดเชื้อทั้ง 76 ราย)

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้มีการเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการดำเนิการมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) รวมทั้งดำเนิการปรับระบบการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัย ลดความแออัด ลดวามเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

สภากาชาดไทยขอเรียนว่า หน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจในมาตรการการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COMD-19) ตามมาตรฐานที่ศบค.กำหนดเมื่อมารับบริการ

บุคลากรของสภากาชาดไทยทุกคนปฏิบัติหน้ที่ด้วยความมุ่งมั่น และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกส ด้วยการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ดังที่ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 128 ปีเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE