3
shared

ชายแดนช่องเม็ก คุมเข้มคนขับรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออกประเทศ หวั่นแพร่โควิด

12 มกราคม 2564 17:08 35
ชายแดนช่องเม็ก คุมเข้มคนขับรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออกประเทศ หวั่นแพร่โควิด

ชายแดนช่องเม็ก คุมเข้มคนขับรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออกประเทศ ให้ทุกคนเน้นมาตรการตรวจคัดกรองโควิด 19 และทุกคันจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนจะเดินทาง12 มกราคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ยังคงมีการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ตามมาตรการควบคุมโรคและขั้นตอนของการตรวจคัดกรองโรค ให้กับคนขับรถขนส่งสินค้าที่เข้าและออกประเทศไทยอย่างเข้มงวด ซึ่งในปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกมันสำประหลัง เพราะมีการนำเข้ามันสำประหลังจาก สปป.ลาว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรตามฤดูกาล

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวว่าในมาตรการการตรวจบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนขับรถขนส่งสินค้า โดยหนึ่งคันจะอนุญาตให้เดินทางได้เพียง 2 คน คือคนขับรถและผู้ติดตามหรือเด็กรถ ซึ่งทั้งหมดจะต้องเข้ามาผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองทั้งรถขาเข้าและขาออกอย่างเข้มงวดทุกคัน แต่จะมีข้อบกพร่องบ้างในกรณีที่รถหนาแน่น การเว้นระยะห่างในช่วงการรอตรวจ ก็อาจจะบกพร่องได้บ้าง  แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับและบอกกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือว่าการตรวจคัดกรองมี


ในส่วนกรณีที่มีคนพบเห็นทางเจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน สามารถข้ามผ่านแดนเดินเข้ามาในฝั่งของประเทศไทยได้นั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้ข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมาทางประชากรหรือเจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนจะเดินทางมาหาหมอที่คลีนิคในฝั่งของประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อนุโลมเนื่องจากมีความต้องการมาหาหมอ แต่ในช่วงนี้ได้กำชับไม่ให้มีการอนุโลมโดยเด็ดขาด เพราะเป็นช่วงของการระบาดรอบใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเข้มงวดมากขึ้น

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE